Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 27/11/2012

Lijst van voorgedragen kandidaten

  1. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2012): Kathleen Eugène
  2. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2012): Ingeborg Claes
  3. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (2 plaatsen) (Belgisch Staatsblad van 16 augustus 2012): Jenny Fischer en Geneviève Seressia 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.