Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 26/02/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

  1. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Michèle Deconynck
  2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Aalst (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Philip Lievens
  3. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Julie Anthonis en Lentle Jespers
  4. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Isabelle Ven
  5. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Marleen Vanlouwe
  6. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): in voortzetting BAC 12 maart 2013
  7. Vacante plaats van toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het arbeidshof te Gent (Belgisch Staatsblad van 16 november 2012): Caroline Goethals

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.