Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 25/6/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Maarten Sobrie

2. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): An Dreesen

3. Vacante plaats van rechter in de arbeidsrechtbank te Leuven (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Sara Vliegen

4. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Karlien Schatteman

5. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Sylvie-Anne Schormans

6. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank te West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Els D'Hooghe

7. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Bilzen (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Luc Cox

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.