Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 25/6/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 6 februari 2013): Patrick Peeters

2. Vacante plaats van raadsheer in het Hof van Cassatie (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Koenraad Moens

3. Arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Leuven (hernieuwing van het mandaat van Hans Baeke): hernieuwing

4. Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (hernieuwing van het mandaat van Anne-Marie Gepts): hernieuwing

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.