Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 25/10/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent (Belgisch Staatsblad van 13 juni 2016): Inge Deman

2. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 13 juni 2016): Xavier De Paepe

3. Drie vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Els De Brauwer - Catharina Janseghers - Caroline Reubrecht

4. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): geen voordracht

5. Twee vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Paul Dauw - Kristel Vrijghem

6. Vacante plaats van procureur-generaal bij het Hof van Cassatie (Belgisch Staatsblad van 22 juli 2016): Dirk Thijs

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.