Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 23/4/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): geen voordracht

2. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Tim Van hoogenbemt

3. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Lore De Keyzer

4. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Eef Vandebroek

5. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Debbie Maes

6. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Eline Bosman

7. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Tijl De Jaeger en geen voordracht

8. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Lies De Bondt en Lieselot Dewitte

9. Vacante plaats van vrederechter van het eerste kanton Oostende (Belgisch Staatsblad van 21 december 2018): Jan Desmet

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.