Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 23/3/2017

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 15 december 2016): Annelies De Cauwer

2. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 15 december 2016): Claudia Reynders

3. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 15 december 2016): Thomas Leroy - Nathalie Swartebroeckx

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.