Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 23/2/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2015): Inge Arnauts

2. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Lier (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2015): Peter Buelens

3. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Mechelen  (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2015): Paul Buelens

4. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht

5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Bert Croimans

6. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Luc Haegeman

7. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht

8. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Brugge (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht

9. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Brugge (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Florence Hellin

10. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Deborah Dobson

11. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het negende kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Kris Luyten

12. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vijfde kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Koen Van Put

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.