Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 23/10/2012

Lijst van voorgedragen kandidaten

  1. Vacante plaats van voorzitter van de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van14/06/2012): Carine Saelaert
  2. Vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Gent (Belgisch Staatsblad van14/06/2012): Michel Oosterlinck
  3. Hernieuwing van het mandaat van voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout: Jacques Maes

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.