Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 2/10/2018

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde):

1. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Annelies Bogman en Laurence De Rudder

2. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Liesbeth Delft

3. Twee vacante plaatsen van rechter in de arbeidsrechtbank te Gent (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2018): Nele Ceuppens en Nele Van De Sype

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.