Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 20/11/2012

Lijst van voorgedragen kandidaten

  1. Vacante plaats van substituut-generaal bij het arbeidshof te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 14/06/2012): Ingrid Van Orshaegen
  2. Vacante plaats van toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 14/06/2012): Carol Vercarre
  3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen (B.S. 14/6/2012): Marc Kips
  4. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Aalst (B.S. 14/6/2012): Joke t’Kint
  5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Vilvoorde (B.S. 14/6/2012): Eva Somers
  6. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Antwerpen (B.S. 14/6/2012): Koen Stappers
  7. Vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Leuven (2 plaatsen) (B.S. 14/6/2012): Anja Celis en Cindy Penninck
  8. Vacante plaats van toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent (B.S. 14/6/2012): Muriel Dumarey
  9. Substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (B.S. 14/6/2012): Geen voordracht

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.