Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 19/6/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Verlenging van het mandaat van voorzitter van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg: geen verlenging