Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 19/3/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vier vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Bianca Moortgat, Cédric Putcuyps, Vincent Roelants en Kristof Swennen

2. Drie vacante plaatsen van raadsheer in het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Johan Bekaert, Jurgen Coppens en Anne Grawet

3. Vacante plaats van raadsheer in het arbeidshof te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Joris Van Camp

4. Vacante plaats van raadsheer in het arbeidshof te Gent (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Yves Werbrouck

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.