Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 19/2/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Twee vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Karen Vanwaeyenbergh en geen voordracht

2. Vacante plaats van substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Sofie Heyndrickx

3. Vijf vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Marlies Appels, Kristel De Schepper, Marie Engels, Kenny Van de Perre en Nele Van Looy

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.