Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 18/6/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Halle-Vilvoorde (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): geen voordracht

2. Vacante plaats van rechter in de politierechtbank te Leuven (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Sophie Lodewyckx

3. Vacante plaats van vrederechter van het tweede kanton Brugge (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Liesbet Macours

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.