Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 18/6/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde (Belgisch Staatsblad van 26 februari 2013): Joost Hendrix

2. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Bart De Temmerman

3. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 24 januari 2013): Mathieu De Loof

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.