Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 18/12/2012

Lijst van voorgedragen kandidaten

  1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Aalst (Belgisch Staatsblad van 27/8/2012): Kristof Callebaut
  2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 27/8/2012): Nathalie Betsch
  3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (Belgisch Staatsblad van 27/8/2012): Steven Vancraeyveldt
  4. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Hasselt (Belgisch Staatsblad van 27/8/2012): Geert Lambrechts
  5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Meise (Belgisch Staatsblad van 27/8/2012): Danny Aerts
  6. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 16/8/2012): Isabelle De Vel
  7. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel (Belgisch Staatsblad van 20/8/2012): Anne-Marie Witters
  8. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 27/8/2012): Jeroen De Clerck
  9. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Zelzate (Belgisch Staatsblad van 27/8/2012): Geertrui Deconinck, Jan Devroe en Veerle Hermans

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.