Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 16/10/2012

Lijst van voorgedragen kandidaten

  1. Vacante plaats van substituut-procureurgeneraal bij het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Bart De Smet
  2. Vacante plaats van substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Pim Vanwalleghem
  3. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Kristophe Everaerts
  4. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Lieselotte Claessens
  5. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Roeland Vasseur
  6. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Ieper (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Geen voordracht
  7. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Leuven (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Ann Wouters

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.