Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 15/9/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Drie vacante plaatsen van substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Tina Depoorter - Hanne Huysmans - Els Traets

2. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket Limburg (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Jeroen Swijsen

3. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket te Leuven (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Cindy Laureys

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.