Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 14/01/2020

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van substituut-procureur des Konings bij het parket te Leuven (Belgisch Staatsblad van 27 september 2019): Katrien Vande Gaer

2. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2019): Adelheid Rosseel

3. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2019): Pieter Bourgeois

4. Vacante plaats van rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2019): Kristien Van Lint

5. Vacante plaats van rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2019): Huynchae Yu

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Gelieve er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.