Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 13/9/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Sabine Van Acker - Mieke Verheye

2. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Florence Hellin - Barbara Meese

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.