Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 1/3/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Truiden (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Sigrid Simons

2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Niki Leys

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Filip Van Dievoet

4. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Nicky Burette en Fleur Goister

5. Vier vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Mattias Tirez en Wouter Van Impe.

6. Drie vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Hans Van den Nieuwenhof en Pieter Wauman.

7. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Asse (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Jeroen Lison en Ingrid Walravens

8. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Lennik (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): Sofie Straetmans

9. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ninove (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.