Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 12/3/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Verlenging van het mandaat van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen: Bart Willocx

2. Verlenging van het mandaat van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen: Dirk Van Der Kelen

3. Verlenging van het mandaat van procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen: Jean-Marie Cool

4. Verlenging van het mandaat van procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen: Johan Sabbe

5. Verlenging van het mandaat van procureur des Konings bij het parket Limburg: Guido Vermeiren