Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 12/2/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten (in alfabetische volgorde)

1. Vijf vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Aag Bellens, Magalie Declerck, Thomas D'Espallier, Kris Schellemans en Eef Stoop

2. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Limburg (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Katja Onclin en geen voordracht

3. Vijf vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oost-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Evelyne Blommaert, Elisabeth Duffeleer, Karen Haegeman, Tamara Vlaminck en geen voordracht

4. Twee vacante plaatsen van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te West-Vlaanderen (Belgisch Staatsblad van 19 oktober 2018): Liselot Allijns en Charlotte Spillebeen

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.