Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 11/12/2012

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van toegevoegd rechter in de politierechtbank te Oudenaarde (Belgisch Staatsblad van 16/8/2012) : Cindy Stevenaert

2. Vacante plaats van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel (Belgisch Staatsblad van 14/6/2012): Karline Poplemon

3. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 14/6/2012): Eric Van Dooren

4. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgisch Staatsblad van 16/8/2012): Farah Bouquelle

5. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Belgisch Staatsblad van 16/8/2012): Frederik Gheeraert

6. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (Belgisch Staatsblad van 16/8/2012): Godelieve Scherrens

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.