Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 10/9/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van raadsheer in het Hof van Cassatie (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Eric Van Dooren

2. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Kathleen Lenaers

3. Vacante plaats van raadsheer in het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 28 februari 2019): Dominique Rooms

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.