Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 10/9/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013): In voortzetting BAC 1 oktober 2013

2. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013): Lieve De Buck

3. Vacante plaats van toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013): Marlies Vanden Avenne

4. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013): David De Bruyne

5. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgisch Staatsblad van 26 april 2013): Inge Moke

 

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.