Nederlandstalige Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 01/10/2012

Lijst van voorgedragen kandidaten

  1. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Peter Eckert
  2. Vacante plaats van toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Filip Vanneste
  3. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Marie Delplace
  4. Vacante plaats van rechter in de rechtbank van koophandel te Oudenaarde (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Silvie Van De Putte
  5. Vacante plaats van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde (Belgisch Staatsblad van 16/05/2012): Anne De Deken

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.